TOIMINTA

Toiminta

Tarjoamme lastensuojelulaitos Willa Kaarinassa lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon palveluja. Willa Kaarinassa voi asua myös lastensuojelun avohuollon sijoituspäätöksellä. Lisäksi meillä on tarjolla tukihenkilötoimintaa, perhearviontia ja neuropsykiatrista valmennusta.

Willa Kaarinassa lastensuojelu ymmärretään tavoitteelliseksi prosessiksi, joka on jaksollinen, määräaikainen ja sisältää tuloksellisuuden arviointia. Kuntoutusprosessia arvioidaan yhdessä nuoren, perheen, sosiaalityöntekijän sekä muiden mahdollisten verkostojen kanssa säännöllisesti.

Suunnitelmallista työprosessia reflektoidaan jatkuvasti työparina sekä Willa Kaarinan moniammatillisessa tiimissä.

Koko henkilöstömme koulutetaan DDP-kiintymyssuhde- ja vuorovaikutusmallin käyttöön keskeisenä hoitomenetelmänä lastenkodeissa. Menetelmässä lasta autetaan luomaan ja syventämään kiintymyssuhdetta aikuisiin, jotka hoitavat häntä arjessa. Jokaiselle lapselle on määrätty oma-aikuinen, joka työskentelee hänen kanssaan muodostaen vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta muistuttavan suhteen. Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden lisätä kiintymyssuhteen turvallisuutta sekä tätä kautta lapsen joustavuutta ja emotionaalista kasvua.

Meidän tarina

Tarjoamme lastensuojelulaitos Willa Kaarinassa lastensuojelun sijais- ja jälkihuollon palveluja. Willa Kaarinassa voi asua myös lastensuojelun avohuollon sijoituspäätöksellä. Lisäksi meillä on tarjolla tukihenkilötoimintaa, perhearviontia ja neuropsykiatrista valmennusta.

Willa Kaarinassa lastensuojelu ymmärretään tavoitteelliseksi prosessiksi, joka on jaksollinen, määräaikainen ja sisältää tuloksellisuuden arviointia. Kuntoutusprosessia arvioidaan yhdessä nuoren, perheen, sosiaalityöntekijän sekä muiden mahdollisten verkostojen kanssa säännöllisesti.

Suunnitelmallista työprosessia reflektoidaan jatkuvasti työparina sekä Willa Kaarinan moniammatillisessa tiimissä.

Koko henkilöstömme koulutetaan DDP-kiintymyssuhde- ja vuorovaikutusmallin käyttöön keskeisenä hoitomenetelmänä lastenkodeissa. Menetelmässä lasta autetaan luomaan ja syventämään kiintymyssuhdetta aikuisiin, jotka hoitavat häntä arjessa. Jokaiselle lapselle on määrätty oma-aikuinen, joka työskentelee hänen kanssaan muodostaen vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta muistuttavan suhteen. Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden lisätä kiintymyssuhteen turvallisuutta sekä tätä kautta lapsen joustavuutta ja emotionaalista kasvua.

. . . . . . . . . . .

Meille on kunnia-asia toimia asiakaslähtöisesti lasta ja hänen perhekulttuuriaan arvostavalla ja huomioivalla tavalla. Kohtaamiset arjen ajassa ja tilassa ovat merkityksellisiä polkuja kohti yhteenkuuluvuutta ja turvallisuutta jota Willa Kaarinan henkilöstö pyrkii välittämään asiakkaana oleville lapsille ja heidän perheilleen.

Meille on tärkeää selvittää mitä asioita lapsi tai nuori haluaa elämässään muuttaa ja toisaalta missä tilanteissa hän kokee olevansa vahvimmillaan. Lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä ja muiden läheisten ihmissuhteiden turvaaminen on luottamuksellisen työskentelyn peruslähtökohta.

. . . . . . . . . . .

Kuntoutumisprosessissa korostuvat yksilötyö kuten omaohjaajatyöskentely sekä terapeuttinen työskentely. Willa Kaarinan asiakkaat saavat vahvaa pedagogista tukea koulunkäyntiinsä.

Onnistumiset koulunkäynnin suhteen ymmärretään merkitykselliseksi positiivisen minäkuvan muodostumiselle. Koulunkäyntiin liittyvien solmukohtien purkaminen voi avata nuorelle aivan uudenlaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Willa Kaarinassa harjoitellaan myös ryhmätoimintana erilaisia arjen taitoja ja struktuureja, korjataan ongelmallisia käyttäytymismalleja sekä kehitetään yhteistä toimintaa. Lasten ja nuorten vapaa-ajalla harjoitellaan pysymään turvallisissa rajoissa esimerkiksi kaveritapaamisten ja sosiaalisen median suhteen. Harrastuksen säilyttäminen tai mieluisan harrastuksen löytyminen koetaan tärkeäksi.

Willa Kaarinassa harjoitellaan myös ryhmätoimintana erilaisia arjen taitoja ja struktuureja, korjataan ongelmallisia käyttäytymismalleja sekä kehitetään yhteistä toimintaa. Lasten ja nuorten vapaa-ajalla harjoitellaan pysymään turvallisissa rajoissa esimerkiksi kaveritapaamisten ja sosiaalisen median suhteen. Harrastuksen säilyttäminen tai mieluisan harrastuksen löytyminen koetaan tärkeäksi.